SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Videozáznamy z Európskych dní výskumu a inovácií sú dostupné

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Európske dni výskumu a inovácií 2020 (R&I Days 2020) sa konali online formou v dňoch od 22. do 24. septembra 2020.

Viac ako 35 000 registrovaných účastníkov zo 188 krajín sa zúčastnilo 146 panelových diskusií podujatia. Online interaktívnu výstavu „Science is Wonderful!“, ktorá bola súčasťou podujatia,  navštívilo viac ako 6 000 účastníkov, vrátane škôl, univerzít a občanov.

V prvý deň podujatia boli Európskej komisii oficiálne odovzdané návrhy výskumno-inovačných misií EÚ zo strany nezávislých špičkových odborníkov.

Počas druhého a tretieho dňa podujatia  udelila Európska komisia udelila štyri európske ceny za inovatívne nápady.

V posledný deň bolo podpísané vyhlásenie ustanovujúce spoločný cieľ medzi Európskou radou pre inovácie (EIC) a Znalostnými a inovačnými spoločenstvami (KICs) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Všetky diskusie uskutočnené počas Európskych dní výskumu a inovácií 2020 boli nahrávané a je možné si ich spätne pozrieť na tomto odkaze.

Viac informácií: