SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Verejná konzultácia priorít programu Horizon Europe na roky 2021 – 2024

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
European Commission prepares for Horizon Europe | ETIPWind

Dňa 1. septembra 2020 spustila Európska komisia verejnú konzultáciu prvého Strategického plánu nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe. Konzultácie sa môže zúčastniť ktokoľvek so záujmom o výskum a inovácie v Európskej únii. Neváhajte sa a zapojte sa aj Vy.

Verejnosť môže prostredníctvom tejto konzultácie vyjadriť svoj názor na prvý Strategický plán programu Horizon Europe, ktorý bude základom pre pracovné programy a otvorené výzvy počas prvých 4 rokov trvania programu (2021 – 2024). Cieľom konzultácie je prispieť k spusteniu programu v roku 2021.

Program Horizon Europe a predovšetkým jeho Strategický plán, je pripravovaný pomocou procesu spolu vytvárania. Až doteraz bolo do tohto procesu zapojených viac ako 9000 osôb.

Konzultácia zozbiera príspevky od zainteresovaných osôb z celej Európy a pomôže schváliť jeho navrhované dopady, rozprúdiť diskusie a priniesť nové nápady. Príspevky podporia implementáciu programu, predovšetkým jeho druhého piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“. Taktiež pomôže zosúladiť priority v oblasti výskumu a inovácií s politickými prioritami EÚ, akými je napríklad trvalo udržateľný rast.

Kľúčovým podujatím v procese spolu vytvárania programu budú virtuálne Európske dni výskumu a inovácií (22. – 24. september 2020), počas ktorých budú výsledky konzultácie diskutované.

Konzultácia bude otvorená do 18. septembra 2020.

Viac informácií nájdete tu.