SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Verejná konzultácia o ďalších krokoch v politike Európskej únie pre Arktídu

Aktualita

Oblasti
  • Medzinárodná spolupráca
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Európska komisia (EK) a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (European External Action Service, EEAS) spoločne vyhlásili verejnú konzultáciu o ďalších krokoch v politike Európskej únie pre Arktídu. Táto konzultácia umožní širokú diskusiu o politike EÚ pre Arktídu v súvislosti s novými výzvami a príležitosťami vrátane ambícií EÚ podľa Európskej zelenej dohody. Prostredníctvom konzultácie sa EK a EEAS snažia odhaliť silné a slabé stránky existujúcej politiky s cieľom pripraviť aktualizovaný prístup.

Podľa EK táto konzultácia pomôže:

i) prehodnotiť úlohu EÚ v oblasti arktických záležitostí;

ii) prehodnotiť tri priority súčasného spoločného oznámenia o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu a činnosti, ktoré z neho vychádzajú, a

iii) identifikovať možné nové oblasti politiky, ktoré treba rozvíjať.

Boj proti klimatickým zmenám a ich vplyvom ako aj ochrana životného prostredia sú kľúčovými cieľmi pre arktický región. Ďalšou prioritou EÚ je podpora trvalo udržateľného rozvoja v Arktíde v prospech miestnej populácie vrátane domorodého obyvateľstva. Na tento účel je nevyhnutné neustále zdokonaľovanie znalostí o zmenách v arktickom regióne, ako aj identifikácia udržateľných spôsobov, ako na ne reagovať. Prístup EÚ k otázkam Arktídy sa zakladá na vedeckých poznatkoch, inováciách a silnej podpore multilaterálnej spolupráce.

Konzultácia je otvorená od 20. júla 2020 a zúčastniť sa jej môžete do 10. novembra 2020.

Viac informácií: