SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Traja noví členovia skupiny hlavných vedeckých poradcov EK

Aktualita

Oblasti
  • Iné

Dňa 16. novembra vymenovala komisárka Maryia Gabriel troch nových členov do skupiny hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie (Group of Chief Scientific Advisors, GCSA). Za novú predsedníčku GSCA bola zvolená Nicole Grobert a za podpredsedu Sir Paul Nurse.

Noví členovia boli nominovaní výskumnými organizáciami na základe otvorenej výzvy na nomináciu. Užší výber kandidátov bol hodnotený  nezávislým identifikačným výborom na vysokej úrovni.

Od dnešného dňa sú na tri roky pôsobenia menovaní títo členovia:

  • Maarja Kruusmaa – profesorka biorobotiky, prorektorka pre výskum na Tallinskej technickej univerzite (TalTech) a hosťujúca profesorka na Nórskom vedeckom a technologickom inštitúte (NTNU)
  • Alberto Melloni – profesor dejín kresťanstva na univerzite v Modene / Reggio Emilia, tajomník Nadácie pre náboženské štúdie a predseda katedry UNESCO pre náboženský pluralizmus a mier na Bolonskej univerzite
  • Nebojsa Nakicenovic – riaditeľ The World in 2050 (TWI2050), bývalý zástupca generálneho riaditeľa a úradujúci generálny riaditeľ Medzinárodného inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov (IIASA) a bývalý profesor energetickej ekonómie na Viedenskej technickej univerzite

Vďaka svojej širokej kolektívnej expertíze bude GSCA podporovať tvorcov politík EÚ pri zabezpečovaní efektívnejšej regulácie poskytovaním prvotriednych nezávislých vedeckých dôkazov.

Poradcovia budú predovšetkým prispievať k pokračujúcej práci na vedeckých stanoviskách k témam:

Komisárka Gabriel taktiež ocenila úspešnú prácu hlavných vedeckých poradcov, ktorých mandát vypršal, a to predsedu Rolfa Heuer, podpredsedníčky Pearl Dykstra a Elviry Fortunato.

Súvislosti

Skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie (GCSA) prispieva ku kvalite právnych predpisov EÚ poskytovaním nezávislého vedeckého poradenstva Komisii. Poradcami je sedem významných vedcov, ktorí sú menovaní podľa svojich osobných schopností a ktorí radia členom Európskej komisie v otázkach verejného záujmu. Poradcovia úzko spolupracujú s konzorciom Vedeckých odporúčaní pre politiku európskych akadémií (SAPEA), ktoré na žiadosť GSCA poskytuje preskúmanie všetkých vedeckých dôkazov a poznatkov a informuje o vedeckých stanoviskách prijatých poradcami. SAPEA združuje interdisciplinárne odborné znalosti z viac ako 100 akadémií a spoločností z celej Európy. Zhrnutie predchádzajúcich publikácií poradcov a ich vplyv sa nachádza v správe z februára 2020 s nácvom „Informovanie o tvorbe politiky Európskej komisie pomocou vedeckých dôkazov“.

Viac informácií: