SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Súťaž Horizon Impact Award 2022 otvorená

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Európska komisia vyhlásila nový ročník ceny Horizon Impact Award, ktorá je určená projektom financovaným EÚ, ktorých výsledky majú spoločenský vplyv v celej Európe i mimo nej. Cena je uznaním a ocenením najvplyvnejších a najvýraznejších výsledkov projektov v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) a jeho predchodcu, 7. rámcového programu (2007 – 2013).

Po úspechu pilotných ročníkov v rokoch 2019 a 2020 sa cena Horizon Impact Award 2022 vracia s vyššou finančnou odmenou a väčším počtom víťazov. Ročník 2022 bude mať teraz šesť šampiónov, z ktorých každý získa 25 000 EUR.

Do súťaže sa možno prihlásiť do 8. marca 2022. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli v roku 2022.

Súvislosti

Cieľom tejto ceny je poukázať na širšie sociálno-ekonomické prínosy investícií EÚ do výskumu a inovácií a povzbudiť a inšpirovať príjemcov projektov, aby využívali výsledky svojho výskumu na vytváranie hodnôt pre celú spoločnosť.

Víťazné projekty z roku 2020 prispeli k cieľom Európskej zelenej dohody, vytvorili novú technologickú oblasť s potenciálom využitia v širokom spektre priemyselných odvetví, pomohli zlepšiť kvalitu života detí s konečným štádiom srdcového zlyhania, ktoré čakajú na operáciu transplantácie srdca, vytvorili environmentálny a politický vplyv ochranou morského ekosystému a prispeli k zachovaniu európskeho kultúrneho a historického dedičstva.

Víťazné projekty z roku 2019 prišli s novým liekom na zriedkavú chorobu, pomohli zabrániť zneužívaniu detí, zvýšili bezpečnosť prehliadania webu, vyvinuli energeticky účinný systém zvlhčovania vzduchu a ochránili pobrežné oblasti pred dôsledkami zmeny klímy.

Celý článok nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 10.1.2022, slord