SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Súťaž Horizon Impact Award 2022: uzávierka predĺžená do 6. apríla 2022

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Rakovina
 • Partnerstvá: oblasť Digitalizácia
 • Partnerstvá: oblasť Klíma
 • Partnerstvá: oblasť Zdravie
 • Partnerstvá: Partnerstvá naprieč témami
 • priemysel a vesmír
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry

Európska komisia vyhlásila nový ročník ceny Horizon Impact Award, ktorá je určená projektom financovaným EÚ, ktorých výsledky majú spoločenský vplyv v celej Európe i mimo nej. Cena je uznaním a ocenením najvplyvnejších a najvýraznejších výsledkov projektov v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) a jeho predchodcu, 7. rámcového programu (2007 – 2013).

Po úspechu pilotných ročníkov v rokoch 2019 a 2020 sa cena Horizon Impact Award 2022 vracia s vyššou finančnou odmenou a väčším počtom víťazov. Ročník 2022 bude mať teraz šesť šampiónov, z ktorých každý získa 25 000 EUR.

Do súťaže sa možno prihlásiť do 8. marca 2022. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli v roku 2022.

Súvislosti

Cieľom tejto ceny je poukázať na širšie sociálno-ekonomické prínosy investícií EÚ do výskumu a inovácií a povzbudiť a inšpirovať príjemcov projektov, aby využívali výsledky svojho výskumu na vytváranie hodnôt pre celú spoločnosť.

Víťazné projekty z roku 2020 prispeli k cieľom Európskej zelenej dohody, vytvorili novú technologickú oblasť s potenciálom využitia v širokom spektre priemyselných odvetví, pomohli zlepšiť kvalitu života detí s konečným štádiom srdcového zlyhania, ktoré čakajú na operáciu transplantácie srdca, vytvorili environmentálny a politický vplyv ochranou morského ekosystému a prispeli k zachovaniu európskeho kultúrneho a historického dedičstva.

Víťazné projekty z roku 2019 prišli s novým liekom na zriedkavú chorobu, pomohli zabrániť zneužívaniu detí, zvýšili bezpečnosť prehliadania webu, vyvinuli energeticky účinný systém zvlhčovania vzduchu a ochránili pobrežné oblasti pred dôsledkami zmeny klímy.

Viac informácií:

Zverejnené 10.1.2022, aktualizované 8.3.2022 slord