SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zasadnutie Výboru ITRE: Oživenie ekonomiky by sa malo zamerať na klímu, rast, pracovné miesta a výskum

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

ITRE | Committee on Industry, Research and Energy | 4 December ...

Dňa 24. apríla 2020 viedol Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) diskusiu s komisárkou Mariyou Gabriel a komisárom Thierrym Bretonom o pokračovaní uznesenia EP o reakcii EÚ v súvislosti s pandémiou COVID-19. Europoslanci žiadajú, aby bol plán obnovy EÚ vyvážený medzi sektormi a aby posilnil strategickú autonómiu EÚ na globálnej úrovni.

Komisárka pre výskum a inovácie Mariya Gabriel poukázala na to, že Európska komisia už podnikla množstvo krokov proti pandémii COVID-19.

Čo sa týka obnovy európskej ekonomiky zasiahnutej aktuálnou pandémiou COVID-19, Mariya Gabriel zdôraznila tri prvky:

 1. výskum a inovácie by mali byť kľúčom k zabezpečeniu udržateľného a inkluzívneho oživenia ekonomiky;
 2. obnova ekonomiky by mala byť uskutočnená tak, aby napomohla digitálnej a ekologickej premene spoločnosti (prostredníctvom napĺňania Európskeho ekologického dohovoru (EU Green Deal) a digitálnej agendy);
 3. verejné investície by mali prioritne smerovať do výskumu a inovácií.

Komisárka Gabriel tiež poznamenala, že v oblasti komunikácie s občanmi je priestor na zlepšenie.

Verejné investície do výskumu by mali byť považované za prioritné a nemali by byť vnímané za prispôsobiteľnú premennú pri situáciách, ktoré vyžadujú úpravu celkového prerozdelenia rozpočtu, ako sa to stalo v minulosti, pričom odkazovala na prípravu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe.

Zdôraznila tiež, že európsky priemysel je na čele vo vývoji vakcíny, ktorá by mala byť dostupná nielen pre Európu, ale aj pre celý svet.

Europoslanci diskutovali s komisárkou aj o myšlienke nového európskeho partnerstva v rámci programu Horizon Europe v oblasti „pripravenosti na pandémiu a spoločenskej odolnosti“.

 

Viac informácií: