SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Štvrťročné hodnotenie výskumu a inovácií v čase krízy COVID-19 zdôrazňuje ich kľúčovú úlohu

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V júli 2020 zverejnilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) tohtoročné druhé vydanie štvrťročného hodnotenia akademickej literatúry o výskume a inováciách. Hodnotenie predstavuje najnovšie publikácie, ktoré analyzujú úlohu výskumu a inovácií v kontexte krízy COVID-19.

Dokument zdôrazňuje, že výskum a inovácie hrajú kľúčovú rolu v reakcii na pandémiu nového koronavírusu. Vďaka nim je možné zabezpečiť rýchle a inovatívne reakcie systému zdravotnej starostlivosti, ale aj monitorovanie a zastavenie šírenia infekcie. Príkladom je aj priemysel 4.0, ktorý poskytuje riešenia na výrobu osobných ochranných prostriedkov (napr. ochranné štíty).

Celé vydanie štvrťročného prehľadu literatúry o výskume a inováciách (vydanie 2020 / Q2) nájdete tu.

Viac informácií: