SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Štúdia skúma politiky EÚ na posilnenie technologickej suverenity v kľúčových technológiách

Aktualita

Oblasti
  • Klaster 1: Zdravie
  • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír
  • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita
  • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Partnerstvá: oblasť Zdravie

Panel Európskeho parlamentu pre budúcnosť vedy a techniky (STOA) zverejnil štúdiu o kľúčových technológiách umožňujúcich technologickú suverenitu Európy.

V štúdii sa analyzuje, ako sa EÚ darí rozvíjať a chrániť vlastníctvo a know-how v oblasti kľúčových technológií, najmä v porovnaní so silnými globálnymi hráčmi, ako sú Čína a USA.

Kľúčové podporné technológie (KET) – pokročilá výroba a materiály, technológie v oblasti prírodných vied, mikro/nanoelektronika a fotonika, umelá inteligencia a technológie v oblasti bezpečnosti a konektivity – sú kľúčové pre európsku spoločnosť a zároveň sú dôležité pre konkurencieschopnosť a postavenie EÚ v globálnom hospodárstve.

Na základe výziev identifikovaných v analýze sa v nej diskutuje o možnostiach politiky na posilnenie technologickej suverenity EÚ v oblasti KET.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 4.1.2022, slord