SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spustenie nového Observatória na vodíkové palivové články FCHO

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)

Dňa 15.9.2020 sa uskutočnil webinár pri príležitosti spustenia Observatória na vodíkové a palivové články (Fuel Cell Hydrogen Observatory, FCHO). Webinár poskytol účastníkom viac informácií o unikátnom projekte, ktorý poskytne údaje a aktuálne informácie o celom vodíkovom sektore. Zameriava sa na technologické a trhové štatistiky, sociálno-ekonomické ukazovatele, politiku a reguláciu, ako aj na finančnú podporu.

Palivové články a vodíkové technológie sa v súčasnosti považujú za pevnú súčasť stratégií ku klimatickej neutralite v rámci Európskeho klimatického dohovoru. Vznikajúci záujem o palivové články a vodíkové technológie si vyžiadal vyplnenie medzier vo vedomostiach a poskytnutie analýz pokrývajúcich celý hodnotový reťazec.

Nové observatórium, ktoré je financované spoločným podnikom pre palivové články a vodík (FCH JU), bude slúžiť k poskytovaniu údajov, ako sú štatistiky, fakty a analýzy, a aktuálnych informácií o celom vodíkovom sektore pre tvorcov politík, zainteresované strany z odvetvia a širokú verejnosť. Ide o projekt, ktorým sa po prvýkrát sprístupnia cenné informácie z vodíkového a palivového odvetvia.

Hélène Chraye,  vedúca oddelenia prechodu na čistú energiu (Directorate-General for Research and Innovation, GR RTD), zdôraznila, že Európska komisia má vysoké ambície v oblasti vodíkovej energie, čo sa odráža v Európskej vodíkovej stratégii, a vyjadruje podporu projektu FCHO.

Počas webináru sa k uvedeniu FCHO tiež vyjadrovali zástupcovia partnerských organizácií konzorcia, ktorými sú E4Tech, Hydrogen Europe, HGF, NEN, Hydrogen Europe Research a Innovation Loop a Inycom.

Riaditeľ spoločnosti E4Tech a jeden z popredných odborníkov na palivové články a vodíkovú energiu, Dr. David Hart, uviedol, že za 25 rokov jeho kariéry ide o najdynamickejší, najvzrušujúcejší a zároveň najkritickejší moment vo vývoji vodíkového sektora. Taktiež zdôraznil nevyhnutnosť prepojenia všetkých aktérov z vodíkového sektora  na správne fungovanie tohto projektu.

Hlavný technológ v spoločnosti E4tech Luca Bertuccioli predstavil v rámci FCHO Platformu trhových údajov, ktorá je momentálne v procese testovania a zabezpečovania kvality. Táto platforma umožní poskytovanie údajov a faktických informácií o vodíkových technológiách vo forme databáz, čo predstavuje neoceniteľný prínos pre celé odvetvie.

Observatórium ukáže, že technológie palivových článkov a vodíka už nie sú iba laboratórnymi technológiami, ale začínajú byť súčasťou každodenného života Európanov aj mimo nich.

Viac informácií o podujatí je dostupných tu.