SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spustenie Európskeho politického fóra pre bioekonomiku

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Začiatkom novembra 2020 prebieha spustenie nového Európskeho politického fóra pre bioekonomiku (European Bioeconomy Policy Forum, EBPF). Fórum je zriadené pre členské štáty EÚ a je určené na  podporu strategického pokroku v obehovom a udržateľnom biohospodárstve v Európe.

EBPF spojí členské štáty a inštitúcie EÚ s cieľom zjednodušiť zdieľanie najlepších postupov a koordinovaných prístupov pri vývoji riešení politík v oblasti bioekonomiky. Toto fórum sa zriaďuje v rámci akcie 2.3 aktualizovanej Európskej stratégie pre biohospodárstvo na základe žiadosti členských štátov o užšiu spoluprácu v oblasti politiky biohospodárstva.

Európske politické fórum pre bioekonomiku bolo oficiálne spustené dňa 12. novembra počas online podujatia s názvom High-Level Launch of the European Bioeconomy Policy Forum“.

Viac informácií nájdete tu.