SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa zo zasadnutia pracovnej skupiny IGLO Implementation

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 9. júla 2020 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny IGLO (Informal Group of Liaison Offices) pre implementáciu.

Počas stretnutia privítala pracovná skupina dvoch externých rečníkov z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti (The Directorate-General for Migration and Home Affairs, DG HOME), ktorými boli Laurent Cabiril a Kristel Toom oddelenia B.4 „Inovácie a priemysel pre bezpečnosť“. Rečníci predstavili základný právny rámec pre bezpečnosť pri prijímaní grantov zo zdrojov programu Horizon Europe.  

Celú prezentáciu si môžete stiahnuť tu.

Marina Martínez, spolupredsedníčka pracovnej skupiny IGLO pre bezpečnosť, poskytla prezentáciu na tému „Bezpečnostná kontrola a utajované skutočnosti v projektových návrhoch pre program Horizont 2020“. Za utajovanú skutočnosť sa považuje akékoľvek informácia alebo materiál určený podľa bezpečnostnej klasifikácie EÚ, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť rôzny stupeň poškodenia záujmov Európskej únie alebo viacerých členských štátov.

Celú prezentáciu si môžete stiahnuť tu.