SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o výskume a inováciách smerom k udržateľnému rozvoju EÚ

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Európska komisia zverejnila novú štúdiu s názvom „Framing R&I for transformative change towards sustainable development in the EU“.

Cieľom tejto prieskumnej štúdie je analyzovať vzťah medzi súčasnou diskusiou o politike v oblasti výskumu a inovácií a pojmom a meraním trvalo udržateľného rozvoja v neistom scenári súčasnej a budúcej doby.

Závery štúdie bolo možné vyvodiť prostredníctvom revízie najnovšej akademickej literatúry a politických diskusií o trvalo udržateľnom rozvoji. Cieľom štúdie je tiež diskutovať o tom, do akej miery a ako môže politika v oblasti výskumu a inovácií v situácií po skončení pandémie COVID-19 predstavovať pákový efekt transformačných zmien smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.

Poskytuje najmä teoretické argumenty a politické odporúčania na podporu plánu nového prístupu k politikám v oblasti výskumu a inovácií na európskej úrovni.

Celú štúdiu si môžete stiahnuť tu.