SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o silnom inovačnom ekosystéme pre budúcnosť Európy

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Dňa 29. septembra 2020 zverejnila Európska komisia výsledky série konzultácií s názvom „A Robust Innovation Ecosystem for the Future of Europe“. Správa hodnotí výsledky ôsmich workshopov, dotazníka a konferencie na vysokej úrovni. Tieto aktivity sa konali v období od konca októbra 2019 do konca februára 2020.

V správe sú zahrnuté výzvy, potreby a priority aktérov z rôznych inovačných ekosystémov v Európe. Identifikuje iniciatívy pre ďalší rozvoj inovačných ekosystémov a zhromažďuje návrhy a námety na opatrenia, ktoré sa majú zohľadniť v rámci budúceho pracovného programu pre Európske inovačné ekosystémy. Tie predstavujú jednu z oblastí nadchádzajúceho programu Horizon Europe. Zistenia získané pomocou konzultácie výrazne prispievajú k príprave pracovného programu Európskych inovačných ekosystémov, ktorý má byť predstavený začiatkom roka 2021.

Konzultácia bola uskutočnená v rámci pilotného projektu Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC). Zúčastnilo sa na nej viac ako 350 účastníkov zastupujúcich rôzne zúčastnené strany: startupy, malé a stredné podniky, investori, veľké spoločnosti, univerzity a výskumné a technologické organizácie, regióny a mestá, národné inovačné agentúry a ministerstvá.

Celú správu si môžete stiahnuť tu .