SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o integrácii spoločenských a humanitných vied v programe Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

V decembri 2020 publikovala Európska komisia piate vydanie monitorovacej správy o integrácii spoločenských a humanitných vied (Social sciences and humanities, SSH) v programe Horizont 2020. Začleňovanie výskumu v tejto oblasti do rôznych častí programu je prierezovou a dôležitou záležitosťou, a preto je monitorovanie jej vývoja záväzkom zo strany EÚ. Správa sa zameriava na projekty financované v rámci programu Horizont 2020 v roku 2018.

Tento pracovný dokument skúma rôzne aspekty, ako napríklad rozpočet pre partnerov venujúcich sa SSH (celkovo aj osobite v každej časti programu), kvalitatívne aspekty, výkon príslušných disciplín a sektorov, ako aj to, ktoré krajiny sú v programe zastúpené ako účastníci a koordinátori.

Rozsah tejto správy sa postupne rozširoval tak, aby zahŕňala Európsku radu pre výskum (ERC), Budúce a vznikajúce technológie (FET), akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA) a Výskumné infraštruktúry. Tento rok bola správa zameraná aj na časť programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS).

Pracovný dokument dokazuje, že od začiatku programu sa v mnohých oblastiach dosiahol značný kvantitatívny pokrok. Ukazuje však tiež, že je potrebné vyvinúť ešte väčšie úsilie na zlepšenie kvality integrácie SSH. Uvedené kvantitatívne údaje naznačujú, ako dobre sa politika integrácie SSH uplatňuje v praxi, čo však neodzrkadľuje celý proces integrácie SSH do rámcového programu ako celku.

Celú monitorovaciu správu si môžete stiahnuť tu.