SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o digitálnej transformácii v Európe

Aktualita

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie

Dňa 22. septembra 2020 zverejnila Európska komisia správu, ktorá sumarizuje výsledky štúdie s názvom Shaping the digital transformation in Europe.

V správe je uvedených deväť potenciálnych iniciatív pre Európu – opatrení, ktoré sa priamo zameriavajú na štyri ciele digitálnej transformácie Európy:

  1. Budovanie a zavádzanie digitálnych riešení pre spoločenské výzvy a klímu;
  2. Oživenie demokracie, dôvery a rozmanitosti;
  3. Zabezpečenie digitálnej technologickej suverenitykybernetickej bezpečnosti v Európe;
  4. Podpora hospodárstva a konkurencieschopnosti.

Celá správa je k dispozícii tu.

Súvislosti: Stratégia digitálnej transformácie EÚ

Stratégiou digitálnej transformácie EÚ plánuje Európska komisia maximalizovať výhody digitalizácie pri zachovaní základných európskych hodnôt demokracie, spravodlivosti a inklúzie. Plán pokrýva rôzne oblasti, vrátane investícií, pravidiel hospodárskej súťaže, technického vzdelávania, regulácie platforiem, priemyselnej stratégie a globálnej spolupráce.

Viac informácií: