SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o činnosti AI Watch za rok 2019

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) zverejnilo správu poskytujúcu prehľad aktivít služby Európskej komisie AI Watch za rok 2019.

Program AI Watch bol spustený v decembri 2018. AI Watch je znalostná služba na monitorovanie vývoja, zavádzania a vplyvu umelej inteligencie v Európe, pričom sa zameriava na Európu v rámci globálneho prostredia a pracuje v koordinácii s členskými štátmi EÚ. 

Počas prvého roku svojho fungovania služba AI Watch vyvinula a navrhla metodiky zberu a analýzy údajov v rozsahu domén ovplyvnených umelou inteligenciou a predstavila nové výsledky, na základe ktorých bude možné podporovať tvorbu politiky v oblasti umelej inteligencie v EÚ.

V nasledujúcich mesiacoch bude AI Watch pokračovať v zhromažďovaní a analyzovaní nových informácií.

Ďalšie informácie o tejto správe nájdete tu.

Viac informácií: