SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spoločné výskumné centrum JRC zverejnilo svoju výročnú správu za rok 2019

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) zverejnilo svoju výročnú správu za rok 2019, ktorá poskytuje prehľad aktivít, úspechov a zdrojov spojených s činnosťou JRC v minulom roku.

Správa obsahuje prehľad vedeckých úspechov a činností, podnikové iniciatívy a kľúčové fakty a čísla. Okrem toho poskytuje tiež náhľad na strategický rozmer práce JRC a informuje o tom, ako JRC riadi znalosti pre politiku založenú na dôkazoch; ako predvída budúce trendy a spoločenské transformácie; ako spolupracuje s medzinárodnými partnermi; a ako vo všeobecnosti oslovuje občanov a zúčastnené strany.

Celú správu si môžete prečítať tu.