SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spoločné technologické iniciatívy (Joint Technology Initiatives – JTIs) zverejnili modelové zmluvy o získaní o grantu

Aktualita

Oblasti
  • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020

Siahnuť si ich môžete na tránke Horizon 2020 Participant Portal, vrámci ‘Topic Conditions and Documents’. Môžu byť dostupné aj na príslušných stránkach JTIs.