SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Smart specialisation strategies: state of implementation

Aktualita

Oblasti
  • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)

Zástupcovia EK (DG Region a JRC) predstavili aktuálny vývoj pri tvorbe a implementácii stratégií inteligentnej špecializácie. Viac informácií si môžete prečítať tu.