SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Smart cities and communities 2015 – informačný deň

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Na podujatí boli predstavené praktické rady pre budúcich predkladateľov projektov, ktoré je vhodné si pred podaním projektu pozrieť a zvýšiť tak svoje šance na úspech. Zhrnutie prezentovaných informácií je k dispozícii v zápise z podujatia.