SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Skončila sa pilotná fáza EIC Accelerator s rekordným záujmom zo strany firiem

Aktualita

7. októbra 2020 ukončila Európska komisia pilotnú fázu Akcelerátora Európskej inovačnej rady (EIC Accelerator), najpopulárnejšieho nástroja programu Horizont 2020. Žiadosti o financovanie podalo viac než 4.200 firiem.

EIC Accelerator v podobe, ako ho poznáte, skončil. Do poslednej uzávierky podalo viac ako 4.200 firiem z 48 krajín projekty, ktoré žiadali v sume 15 miliárd eur.

Až 1.700 firiem žiadalo o kombinované financovanie grantu a priamej kapitálovej investície (blended finance). Naviac žiadané témy boli medicína, ICT a strojárstvo.

Top 5 krajín, kde majú sídlo firmy, ktoré predkladali návrhy:

  1. Taliansko (457),
  2. Španielsko (396),
  3. Izrael (386),
  4. Nemecko (358)
  5. Francúzsko (305).

Celkový disponibilný rozpočet pre túto výzvu je 170 mil. eur. Víťazné firmy, ktoré prejdú cez pohovory s investormi, budú oznámené v decembri 2020.

Už od začiatku budúceho roku bude spustená nová generácia schémy EIC Accelerator s výrazne upravenými pravidlami predkladania návrhov. Návrh pracovného programu je aktuálne na pripomienkovaní členských krajín a jeho finálna verzia by mala byť zverejnená ešte tento rok.

Zdroj / Prevzaté: InnoNews.blog