SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EKOTEK

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Španielska malá a stredná firma EKOTEK hľadá partnerov do projektov v týchto tematických oblastiach:

  • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research
  • Secure, clean and efficient energy
  • Smart, green and integrated transport
  • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Viac informácií.