SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Riadiaca rada COST potvrdila financovanie 40 nových akcií

Aktualita

Oblasti
  • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Dňa 25. mája 2021 potvrdila riadiaca rada COST financovanie 40 nových akcií COST, ktoré budú spustené na jeseň 2021.

Až 43% všetkých akcií pokrýva najmenej dve vedné a technologické oblasti OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), zatiaľ čo 13% pokrýva najmenej tri oblasti, čo jasne zdôrazňuje multidisciplinárny charakter nových akcií.

Prírodné vedy sú najviac zastúpenou oblasťou (45% akcií), na druhom mieste je strojárstvo a technológia (40%), lekárske a zdravotné vedy (25%), sociálne vedy (23%), poľnohospodárske vedy (18%) a humanitné vedy (8%).

Nové návrhy v číslach:

  • 20% hlavných navrhovateľov sú začínajúci výskumníci (22% pre všetkých navrhovateľov).
  • 45% hlavných navrhovateľov sú ženy (42% pre všetkých navrhovateľov).
  • V 75% návrhov sa nachádzajú účastníci z MSP a priemyslu.
  • 25% hlavných navrhovateľov pochádza z cieľovej krajiny zameranej na inkluzívnosť (ITC) (42% všetkých navrhovateľov).
  • 73% budúcich sietí prilákalo účastníkov z celého sveta.
  • 23. júna 2021 budú akcie COST a ich memorandum o porozumení k dispozícii na webovej stránke COST a prvé zasadnutia riadiaceho výboru sa začnú od septembra do októbra 2021.

Celý článok nájdete tu.

Zverejnené 8.6.2021, slord