SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvé údaje o žiadostiach podaných do výzvy ERC Advanced Grants 2020

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Európska rada pre výskum (ERC) zverejnila dňa 1. septembra 2020 fakty a čísla týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov pre ERC grant typu Advanced Grants, ktorej uzávierka bola 26. augusta 2020. V pracovnom programe ERC na rok 2020 bolo vyčlenených 492 miliónov EUR na odhadovaných 209 Advanced Grants.

Advanced Grants sú určené na podporu vedúcich výskumných pracovníkov, ktorí sú etablovaní riadiaci zamestnanci a preukazujú uznávané výsledky v oblasti výskumu. V rámci výzvy ERC poukazujú okrem svojich ambícií i na uskutočniteľnosť ich vedeckého návrhu.

Predbežné dáta o predložených návrhoch ukazujú 2 678 podaných návrhov na Advanced Grants, čo predstavuje nárast o 42% v porovnaní s výzvou z roku 2019. Najvyšší počet žiadostí bolo podaných v oblasti fyzikálne a technické inžinierstvo (1 175), po ktorom nasledovali spoločenské a humanitné vedy (757) a prírodné vedy (746). V aktuálnom roku predložili 597 návrhov (22%) vedkyne-ženy, čo značí nárast oproti predchádzajúcej výzve, počas ktorej bolo týchto návrhov 19%.

ERC momentálne začína fázu hodnotenia návrhov. Vybrané projekty budú vyhlásené na jar 2021.

Celý článok nájdete tu.

Súvislosti

ERC Advanced Grants podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí významne ovplyvnili svoj odbor.

  • Rozpočet: výšky grantov môžu dosiahnuť 2,5 mil. EUR (v niektorých prípadoch 3,5 mil. EUR).
  • Doba trvania: max. 5 rokov
  • Podmienky výzvy: vedec akejkoľvek národnosti, výnimočná vedúca osobnosť, ktorá v posledných 10 rokoch pred zverejnením výzvy dosiahla prelomové originálne výsledky v danom odbore.

Viac informácií: