SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvé ministerské stretnutie medzi Európskou a Africkou úniou na tému výskum a inovácie

Aktualita

Oblasti
  • Medzinárodná spolupráca

Dňa 16. júla 2020 sa konalo prvé stretnutie ministrov Európskej a Africkej únie v zložení ministrov zodpovedných za výskum a inovácie. Zasadnutie prebehlo pod záštitou Mariye Gabriel, európskej komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež a Sarah Agbor, komisárky Africkej únie (AÚ) pre ľudské zdroje, vedu a techniku.

Diskusia, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom videokonferencie, sa týkala výskumných a inovačných činností zameraných na vplyvy na ľudské zdravie a ďalekosiahlejšie sociálno-ekonomické účinky pandémie COVID-19. Diskusia zahŕňala štyri oblasti spolupráce, a to (i) verejné zdravie, (ii) prechod na ekologické hospodárstvo, (iii) inovácie a technológie a (iv) vedecké kapacity.

Viac informácií: