SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Projekty FET Proactive prispievajú k celosvetovému výskumnému úsiliu v oblasti prevencie šírenia infekčných chorôb

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Prístup k rizikovému financovaniu
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dva projekty z oblasti Budúce a vznikajúce technológie (Future and Emerging Technologies, FET) programu Horizont 2020 pomohli vyvinúť softvér na podporu pretrvávajúceho úsilia o prevenciu šírenia infekčných chorôb.

Vedci z Nemeckého výskumného strediska pre umelú inteligenciu (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI) a jeho spin-off spoločnosť SIS Software nedávno oznámili možný prístup k monitorovaniu šírenia infekčných chorôb. Podľa tlačovej správy môže softvér pomôcť vykonávať analýzu vzorcov príznakov a zdravotného stavu s cieľom sledovať vývoj infekčnej choroby, ktorá sa šíri určitou populáciou. Tento systém vychádza z výsledkov dvoch predchádzajúcich projektov SOCIONICAL (Complex Socio-Technical System in Ambient Intelligence) a CIMPLEX (Bringing Citizens, Models and Data together in Participatory, Interactive Social Exploratories), ktoré boli financované zo zdrojov Európskej únie.

Projekt FET-Proactive SOCIONICAL prebiehal v rokoch 2009 až 2013 a skúmal vzťah medzi technológiou a sociálnou interakciou. Projekt vyvinul jedinečnú technológiu snímania davu, ktorú je možné použiť v rôznych prostrediach. V súvislosti s pandémiou by táto technológia mohla pomôcť analyzovať vzorce mobility populácie a pomôcť tak výskumným pracovníkom vyvinúť modely šírenia infekčných chorôb.

Projekt FET-Proactive CIMPLEX vyvinul rôzne nástroje na skúmanie a ovplyvňovanie šírenia infekčných chorôb a iných nákaz v komplexných sociálnych systémoch. CIMPLEX prebiehal v rokoch 2015 až 2017 a navrhoval nástroje na modelovanie, výpočty a nástroje informačných a komunikačných technológií potrebné na predpovedanie šírenia epidémií.

Súvislosti

Schémy FET Open a FET Proactive sú teraz súčasťou pilotného projektu vylepšenej Európskej rady pre inovácie (Enhanced European Innovation Council, EIC), konkrétne schémy Pathfinder, ktorá už teraz v rámci programu Horizont 2020 zastrešuje vývoj prelomových technológií. Plne funkčná EIC začne fungovať spoločne so začiatkom programu Horizon Europe v roku 2021.

Viac informácií: