SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Príležitosti programu MSCA pre rok 2020: MSCA Individual Fellowships a COFUND

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Dňa 8. apríla 2020 zverejnila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov  na Individuálne štipendiá (Individual Fellowships, IF) a na COFUND v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) pre rok 2020.

1) MSCA Individuálne štipendiá 2020

Prostredníctvom Individuálnych štipendií (IF) Európska komisia podporuje individuálnu vedeckú kariéru tým, že financuje príležitosti v oblasti výskumu, odbornej prípravy a mobility. V rámci výzvy na rok 2020 sa predpokladá, že až 328 miliónov EUR podporí projekty IF; 55 miliónov EUR je vyhradených pre globálne štipendiá (Global Fellowships) a 273 miliónov EUR pre európske štipendiá (European Fellowships). V rámci európskych štipendií je 10 miliónov EUR vyčlenených na projekty, ktoré sa uskutočňujú na neakademickej hostiteľskej inštitúcii (Society and Enterprise, SE).

Termín na predloženie návrhov je 9. september 2020, 17:00 (SEČ).

 

Svoje návrhy predkladajte TU.

 

  • Informačné podujatie vo Würzburgu

S cieľom informovať a pripraviť uchádzačov na nadchádzajúcu spomínanú výzvu usporiadajú Univerzita vo Würzburgu a Európska styčná kancelária nemeckých výskumných organizácií (KoWi) dňa 6. júla 2020 spoločné informačné podujatie o individuálnych štipendiách (IF) v rámci MSCA.

 

Informačné podujatie predstaví Individuálne štipendiá a poskytne praktické rady o predkladaní návrhov. Program predstaví zástupca Výkonnej agentúry pre výskum (REA). Bývalý úspešný uchádzač o štipendium spolu s bývalým členom hodnotiacej poroty navyše poskytnú cenné informácie z praxe a odpovedia na otázky ohľadne predkladanie návrhov.

Podujatie sa zameriava na výskumníkov, ktorí sa chcú uchádzať o štipendium v spolupráci s nemeckou hostiteľskou inštitúciou, ako aj na vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú týmto štipendijným programom. Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie nájdete tu.

 

  • Webinár KoWi

Európska styčná kancelária nemeckých výskumných organizácií (KoWi) okrem toho ponúka dňa 9. júla 2020 možnosť zúčastniť sa webinára, na ktorom budú poskytnuté informácie a tipy ohľadne uchádzania sa o Individuálne štipendiá (IF). Okrem poskytnutia základných informácií o výzve priblíži bývalá úspešná žiadateľka svoje skúsenosti s prípravou a podávaním žiadosti o Individuálne štipendium (IF). Webinár prebehne v anglickom jazyku.

Vaše otázky je potrebné zaslať vopred (najneskôr do 26. júna 2020), a to na e-mailové adresy claudia.breit@kowi.de  a kristina.wien@kowi.de.

Viac informácií o webinári a možnosť registrácie nájdete tu.

 

2) MSCA COFUND 2020

Prostredníctvom nástroja MSCA COFUND podporuje Európska komisia už existujúce, ale aj nové regionálne, národné a medzinárodné programy zamerané na posilnenie vzdelávania, mobility a kariérneho postupu u doktorandov a absolventov doktorandského štúdia. Účastníkmi v rámci tohto systému sú spravidla právnické osoby so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v štáte pridruženom k programu Horizont 2020.

 

V rámci výzvy na rok 2020 sa predpokladá financovanie projektov COFUND vo výške spolu 100 miliónov eur; z toho 40 miliónov EUR je určených na financovanie doktorandských programov a 60 miliónov EUR bude slúžiť na financovanie štipendijných programov pre postdoktorandov.

Termín na predkladanie návrhov je 29. september 2020, 17:00 (SEČ).

 

Svoje návrhy môžete predkladať TU.

  • Možnosť účasti na webinári KoWi

V kontexte tejto výzvy a s cieľom informovať a pripraviť žiadateľov k podaniu návrhov ponúka KoWi dňa 28. mája 2020 možnosť zúčastniť sa webinára o MSCA COFUND. Účastníci dostanú praktické rady týkajúce sa predkladania návrhov a projektového riadenia nielen od zamestnanca Výkonnej agentúry pre výskum (REA), ale aj od úspešného žiadateľa  z minulosti. KoWi okrem toho poskytne rady na vypracovanie návrhu pre program COFUND a účastníkom webinára dá možnosť pýtať sa otázky ohľadne predkladania návrhov. Webinár prebehne v anglickom jazyku.

Vaše otázky, prípadne už pripravený návrh, je potrebné poslať vopred (najneskôr do 14. 5. 2020), a to na e-mailovú adresu: cofund-workshop@kowi.de.

Viac informácií o webinári a registráciu nájdete TU.

 

Možnosť otestovať si svoje vedomostí ohľadne programu pomocou kvízu

Svoje vedomosti o tomto programe si otestujte prostredníctvom tohto MSCA COFUND kvízu. Veľa šťastia!