SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pridruženie krajín západného Balkánu a Turecka k programu Horizont Európa

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Medzinárodná spolupráca

Európska komisia a štáty západného Balkánu a Turecka ukončili rokovania o ich pridružení k programu Horizont Európa. Proces formalizácie dohôd stále prebieha a očakáva sa, že dohody o pridružení budú podpísané do konca roka 2021.

Pridruženie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie je najužšou formou spolupráce v oblasti vedy a techniky. Ukázalo sa, že táto forma medzinárodnej spolupráce je a naďalej bude dôležitá pre bezproblémovú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií a financovanie spoločných inovačných projektov s partnermi z toho regiónu, čo umožňuje vzájomný prístup k excelentnosti, inováciám a výskumným zdrojom.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 6.10.2021, slord