SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Príbehy o úspešnej spolupráci medzi SSH a STEM

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Klaster 2: Kultura, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Spoločnosť Net4Society publikovala novú sériu informačných listov, ktoré poukazujú na úspešné príbehy spolupráce medzi SSH (spoločenské a humanitné vedy) a STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matematika).

Séria obsahuje ilustrácie všetkých spoločenských výziev v rámci programu Horizont 2020 a predstavuje príklady osvedčených postupov úspešnej integrácie SSH.

Spoločnosť Net4Society zostavila tieto informačné listy na základe komplexnej analýzy a hĺbkových rozhovorov s koordinátormi projektu. Každý list obsahuje jeden úspešný príbeh v rámci danej spoločenskej výzvy v programe Horizont 2020.

Listy nájdete na tomto odkaze.