SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prezentácie z informačného dňa RRI-SSH pre IKT v Horizonte 2020

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia zorganizovala Informačný deň zameraný na prezentáciu zodpovedného výskumu a inovácií (RRI) a spoločenských a humanitných vied (SSH) v projektových žiadostiach, ktoré sú zamerané na IKT, a to v pracovnom programe pre rok 2015. Počas info dňa boli prezentované informácie k RRI a SSH v Horizonte 2020 a ich prepojenie na výzvy v nasledovných tematických oblastiach:

 • IKT
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • Bezpečná, čistá a efektívna energia
 • Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
 • Európa v meniacom sa svete
 • Bezpečné spoločnosti.

Záznam z informačného dňa, ako aj prezetnácie si môžete stiahnuť tu.