SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prejav predsedu ERC: Budúcnosť výskumu a inovácií v EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Predseda Európskej rady pre výskum (ERC), Jean-Pierre Bourguignon, vystúpil dňa 7. septembra 2020 počas pojednávania pred Výborom Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) s prejavom o budúcnosti výskumu a inovácií v EÚ a dlhodobom rozpočte EÚ.

Predseda ERC poukázal na výzvy, ktoré vyvolala pandémia koronavírusu a na zmeny v politickom určovaní priorít, ktoré nastali. Vo svojom prejave pripomenul dôležitosť pripravenosti a základných poznatkov, ktoré výskum dlhodobo buduje. Vyjadril nesúhlas vedeckej komunity s nedávnym znížením rozpočtu programu Horizon Europe, a to najmä s podielom prvého piliera programu.

Na záver Jean-Pierre Bourguignon vysvetlil, že pre rozpočet ERC je absolútne minimum 14,7 miliárd EUR v cenách roku 2018 (16,6 miliárd EUR v súčasných cenách), čo bol návrh Európskej komisie na rok 2018 pre program Horizon Europe, predstavujúc 17,64% z celkového rozpočtu programu.

Viac informácií: