SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Predsedníčka Európskej komisie predstavila plán na posilnenie programu Horizon Europe

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 13. mája 2020 predniesla na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen, prejav o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci EÚ (Multiannual Financial Framework, MFF), ktorý je dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 -2027.

V tejto súvislosti predstavila svoj plán na zotavenie EÚ z pandémie ochorenia COVID-19. Potvrdila, že Komisia plánuje posilniť programy, ktoré preukázali svoju užitočnosť a hodnotu v čase krízy, ako okrem iných aj program Horizon Europe.

Finančné prostriedky na obnovu budú vynaložené v rámci troch pilierov:

  • Prvý pilier sa zameria na podporu členských štátov pri obnove ich celkového fungovania. Hlavná časť peňazí z prvého piliera sa použije na nový nástroj na obnovu a odolnosť (Recovery and Resilience tool), ktorý bol vytvorený na financovanie kľúčových verejných investícií a reforiem v súlade s európskymi prioritami.
  • Druhý pilier sa týka naštartovania ekonomiky a pomoci pri opätovnom rozbehu súkromných investícií a posilní aj program InvestEU, pričom von der Leyen okrem iného spomenula potrebu sebestačnosti Európy vo výrobe liekov a s tým súvisiacu potrebu ozdravenia spoločností, ktoré sa počas krízy dostali do problémov.
  • Tretí pilier je určený na to, aby si štáty z krízy zobrali čo najlepšie ponaučenia. Plánuje sa posilnenie programov, ako sú RescEU alebo Horizon Europe, ale aj vytvorenie nového špecializovaného programu v oblasti zdravia.

Celý prejav Ursuly von der Leyen z plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci je k dispozícii tu.