SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Predĺženie uzávierky na vyjadrenie záujmu o členstvo v správnej rade EIT

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
EIT GB Call 2020

Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and Technology, EIT) zverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o obsadenie štyroch miest vo svojej správnej rade. Výzva je určená popredným akademickým predstaviteľom, zástupcom priemyslu, podnikateľom, inovátorom a vedcom.

Prihlášky vyhodnotí riadiaci výbor EIT a následne vykoná pohovory s najlepšie ohodnotenými kandidátmi. Užší zoznam kandidátov posúdi správna rada EIT a odovzdá Európskej komisii na konečné rozhodnutie, ku ktorému by malo dôjsť v polovici roka 2021.

Správna rada EIT je poverená strategickým vedením EIT. Rada je pri rozhodovaní nezávislá a autonómna, pričom zodpovedá za výber, založenie a hodnotenie znalostných a inovačných spoločenstiev EIT (EIT KICs). Skladá sa z 12 členov vymenovaných Európskou komisiou na štvorročný mandát a predstavuje vyvážené zastúpenie ľudí so skúsenosťami v oblasti obchodu, vyššieho vzdelávania a výskumu.

Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa do 16. novembra 2020.

Viac informácií o výzve a potrebnej dokumentácii je dostupných tu.