SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Právny portál LERU

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Portál prináša na jednom mieste výskum v oblasti právnych vied, ktorý sa uskutočňuje v členských univerzitách LERU. Všetky dokumenty je možné prezerať v rámci otvoreného prístupu (Open Access). V súčasnosti je sprístupnených 32 000 dokumentov, v ktorých je možné jednoducho vyhľadávať.

Portál môžete nájsť tu.