SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Poprední lídri v oblasti inovácií predpokladajú silnú úlohu Európskej rady pre inovácie pri zotavovaní sa z krízy COVID-19

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Výskum Covid-19

€17.5 million in financing for innovative companies under the ...

Podľa vízie poradného výboru Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC), ktorá bola zverejnená dňa 27. apríla 2020, je potrebné už teraz nasmerovať investície do revolučných inovácií, ktoré vytvoria udržateľnú a digitálnu budúcnosť zameranú na potreby ľudí, aby sa tak Európa po kríze ochorenia COVID-19 stala silnejšou.

Výbor zložený z popredných podnikateľov, výskumných pracovníkov, investorov a odborníkov na inovácie zdôraznil potrebu, aby sa EIC stalo popredným investorom pre vizionárske nápady a bolo priekopníkom nového európskeho prístupu k „zodpovednej a inkluzívnej podpore relevantných inovácií“. Zdôrazňuje význam rozpočtu minimálne na úrovni, ktorý navrhla Európska komisia (10 miliárd EUR v rámci programu Horizon Europe pre roky 2021 – 2027) pre EIC, aby pritiahla 30 – 50 miliárd EUR zo súkromného sektora a „radikálne zmenila investovanie do technológií a rast spoločností v celej Európe“.

Komisárka Mariya Gabriel víta túto víziu poradného výboru EIC, ktorá je kľúčovou stratégiou pri začiatku činnosti EIC od roku 2021. Podľa nej je veľmi dôležité podporovať vplyvné inovácie v období zotavovania sa z krízy spôsobenej novým koronavírusom a rovnako aj po skončení tohto obdobia.

Okrem podpory riešenia globálnych výziev a určenia dostatočne silného rozpočtu vyzýva výbor k zameraniu sa na interdisciplinárny výskum a podnikanie v oblasti deep-tech technológií – s neustálym úsilím o jednoduchosť, ako aj kvalitné mentorovanie a poradenstvo pre úspešných uchádzačov.

Viac informácií: