SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Politická dohoda o programe Erasmus+ na roky 2021-2027 dosiahnutá

Aktualita

Oblasti
  • Iné

Dňa 11. decembra 2020 bola dosiahnutá politická dohoda o novom programe Erasmus+ na roky 2021 až 2027, ku ktorej dospel Európsky parlament a členské štáty v Rade EÚ. Trojstranné rokovania sa už skončili a teraz sa čaká na konečné schválenie znenia právnych textov zo strany Európskeho parlamentu a Rady.

Program Erasmus+ je považovaný za jednu z najúspešnejších iniciatív EÚ. Program, ktorý bol založený v roku 1987, sa týka všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy. S vyčleneným rozpočtom celkom viac ako 26 miliárd EUR, ktorý tvorí 24,5 miliardy EUR (v súčasných cenách) a dodatočné navýšenie o 1,7 miliardy EUR (v cenách z roku 2018), bude tento nový program nielen inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a ekologickejší.

Nový program bude zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a zmobilizuje sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v záujme rýchlej obnovy a budúceho rastu.Okrem iných tém bude program Erasmus+ podporovať aj nové hlavné iniciatívy, napríklad iniciatívu Európske univerzity.

Viac informácií: