SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Podpora spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a výskumníkmi z EÚ a Austrálie (krátkodobé pobyty) – CAESIE

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Druhá výzva na granty, otvorená 1.augusta, je zameraná na 3 prioritné oblasti (čistá energia, zdravé starnutie vďaka technológiám, udržateľné mestá). Grant je jednorázový, v hodnote 4 800 eur. Jeho cieľom je pokrývať úvodné stretnutia a rokovania medzi novým  a vznikajúcimi partnerstvami medzi výskumníkmi a MSP.

V prvom rade je potrebné zaslať Vyjadrenie záujmu tzv. Expression of Interest (EOI). S termínom uzávierky 26.septembra. Ďalším krokom je vyplnenie žiadosti do 30.september. Následné budú žiadosti vyhodnotené a výsledky budú známe najneskôr do 31.októbra 2014.

Viac informácií nájdete tu.