SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Platforma Batteries Europe predstavuje víziu pre krátkodobé výskumné a inovačné priority v oblasti batérií

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Horizont Európa
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Technologická a inovačná platforma „Batteries Europe“ (The Batteries Europe Technology & Innovation Platform) uverejnila svoju víziu o krátkodobých výskumných a inovačných prioritách pre európsky sektor batérií.

Tento rozsiahly dokument je výsledkom príspevkov odborníkov na batérie z organizácií z celého hodnotového reťazca technologického priemyslu a výskumnej komunity z celej Európy. Vízia prispeje k príprave vznikajúceho partnerstva v oblasti batérií v rámci rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon Europe a mala by uľahčiť priority a iniciatívy členských štátov.

Identifikované prioritné témy siahajú od trvalo udržateľného spracovania surovín pre batérie až po pokročilé metódy triedenia a recyklácie materiálov z batérií, čo vedie k novej generácii pre elektronickú mobilitu a stacionárne skladovanie z pokrokových materiálov. Ďalšími dôležitými témami sú tiež výrobné techniky a integrácia batérií v kľúčových používateľských aplikáciách.

K dispozícii je krátkydetailný súhrn tohto 200-stranového dokumentu.

Viac informácií: