SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Otvorenie fóra o startupovej dedine: napĺňanie vízie rozvoja vidieckych oblastí EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch

Európska komisia otvorila tzv. fórum o startupovej dedine s cieľom získať komplexnú predstavu o výzvach pre vidiecke startupové spoločnosti, ako aj o ich potenciáli. Ako súčasť dlhodobej vízie rozvoja vidieckych oblastí v EÚ z júna 2021 a akčného plánu Komisie pre vidiecke oblasti, každoročné fórum o startupovej dedine prispieva k výskumu a inováciám vo vidieckych komunitách a pomáha vytvárať inovatívnejšie formy podnikania, ktoré oslovia viac mladých a talentovaných ľudí.

Fórum má byť otvoreným priestorom, v ktorom sa môžu miestne, regionálne, národné a európske inštitúcie a zainteresované strany stretnúť, diskutovať a formulovať opatrenia zamerané na inovácie generované startupmi vo vidieckych oblastiach. Cieľom fóra o startupovej dedine je získať vedomosti o inovačných startupoch na vidieku, o inováciách, na ktorých pracujú, o očakávaných nedostatkoch inovačných ekosystémov, pokiaľ ide o služby, a o spôsoboch, akými dané ekosystémy posilniť. Fórum povedie takisto k spoločnému výkladu pojmu startupová dedina, načrtne jeho prepojenie s pojmom inteligentná dedina a vydláždi cestu ďalším ročníkom fóra v nasledujúcich rokoch.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 25.11.2021, slord