SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Otvorená výzva EIT na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) má aktuálne otvorenú novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy EIT HEI. Cieľom je, aby vysoké školy (VŠ) navrhli činnosti, ktoré zlepšia ich podnikateľskú a inovačnú kapacitu na všetkých úrovniach a stanú sa „motormi inovácií“.

Pilotná iniciatíva EIT pre VŠ už začiatkom tohto roka vyhlásila prvú výzvu, do ktorej sa prihlásilo takmer 750 organizácií z celej Európy. V rámci pilotného projektu bolo 24 projektom, do ktorých sa zapojilo 142 vysokých škôl a 155 neakademických organizácií (spoločností, výskumných centier, verejných orgánov a združení), udelených celkovo 28,8 milióna EUR na financovanie, mentoring a prístup do inovačného ekosystému EIT.

V rámci novej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola vyhlásená 18. novembra 2021,  bude vybraných až 40 projektov, ktorým bude pridelená maximálna suma 1,2 milióna EUR , pričom v rámci 1. fázy (júl – december 2022) bude pridelených až 300 000 EUR a v rámci 2. fázy (január 2023 – júl 2024) až 900 000 EUR . Činnosti sa môžu zamerať na niekoľko tém vrátane:

  • podpora inštitucionálnej angažovanosti a zmeny
  • posilnenie partnerstiev medzi vysokoškolským vzdelávaním, podnikmi a výskumnými organizáciami
  • rozvoj služieb na podporu inovácií a podnikania
  • zvyšovanie kvality podnikateľského vzdelávania
  • vytváranie a šírenie poznatkov

Termín na predkladanie návrhov je 28. február 2022. EIT tiež plánuje usporiadať sériu webových seminárov o otázkach týkajúcich sa tejto výzvy.

Tlačovú správu EIT nájdete tu.

Prehľad o tejto výzve nájdete tu.

Všetky informácie a proces podávania žiadostí nájdete na stránkach EIT https://eit-hei.eu/.

Zverejnené 24.11.2021, slord