SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Otvorená verejná konzultácia k prioritám strategického výskumno-inovačného plánu budúceho európskeho partnerstva EOSC

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Dňa 20. júla 2020 spustila výkonná rada Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud, EOSC) verejnú konzultáciu zameranú na vymedzenie priorít svojho budúceho strategického výskumno-inovačného plánu (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

Príspevky získané prostredníctvom tejto konzultácie budú použité na vypracovanie návrhu dokumentu SRIA 1.0, ktorý bude zverejnený do konca roka 2020 a ktorý bude sprevádzať memorandum o porozumení. Memorandum bude podpísané medzi EOSC a Európskou komisiou k oficiálnemu začiatku európskeho partnerstva EOSC, ktoré sa plánuje spustiť ako spoločne programované partnerstvo v nasledujúcom programovom období.

Dokument SRIA 1.0 bude slúžiť pri príprave pracovných programov Európskej komisie, ktoré budú definovať budúce projekty a financovanie v rámci programu Horizon Europe. Je preto nevyhnutné, aby boli v tomto dokumente zohľadnené názory všetkých aktérov v oblasti európskeho výskumu a inovácií.

Konzultácia bude otvorená počas 6 týždňov do 31. augusta 2020.

Všetky informácie o konzultácii sú dispozícii tu.

Viac informácií: