SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nový grantový program SAV pozýva excelentných vedcov na Slovensko

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Slovenská akadémia vied chce na svoje pracoviská pritiahnuť novú generáciu kvalitných vedeckých lídrov a líderiek. Pri tejto príležitosti spustila dňa 26. apríla 2021 nový mobilitný program IMPULZ.

Medzinárodne uznávaní vedci a vedkyne a vysoko talentovaní mladí výskumníci a výskumníčky tak na pracoviskách SAV dostanú príležitosť realizovať svoje vedecké zámery za podmienok blížiacich sa prestížnemu európskemu grantu. Motivovať ich má aj možnosť čerpať finančné prostriedky do sumy 160-tisíc eur ročne.

Konečný termín podania prihlášok: 30. jún 2021.

Viac informácií:

Zverejnené 28.4.2021, slord