SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nový ambiciózny cieľ v oblasti superpočítačov

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Dňa 18. septembra 2020 navrhla Európska komisia nové nariadenie pre Spoločný podnik v oblasti vysoko výkonnej výpočtovej techniky (European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU). Plán oznámila Ursula von der Leyen vo svojej správe o stave Únie.

Nariadenie má za cieľ podporiť výskumné a inovačné činnosti týkajúce sa nových superpočítačových technológií, systémov a produktov a takisto má posilniť zručnosti potrebné na používanie týchto technológií.

Návrh by umožnil investíciu 8 miliárd EUR do budúcej generácie superpočítačov, čo v porovnaní so súčasnosťou predstavuje podstatne vyšší rozpočet. Vysoko výkonný počítač novej generácie a superpočítač budú hrať kľúčovú úlohu na ceste Európy k oživeniu hospodárstva.

Plán bol identifikovaný ako strategická investičná priorita a bude oporou celej digitálnej stratégie, od analýzy veľkých dát a umelej inteligencie až po cloudové technológie a kybernetickú bezpečnosť. V odporúčaní, ktoré bolo prijaté dňa 18. septembra, Komisia súčasne vyzýva členské štáty, aby podporili pripojiteľnosť k ultrarýchlym sieťovým pripojeniam a zostavili spoločnú koncepciu zavádzania 5G.

Cieľom nariadenia je aktualizovať predchádzajúce nariadenie Rady EÚ, ktorým sa v októbri 2018 zriadil spoločný podnik EuroHPC. Umožní Európe udržať si popredné miesto v technologických pretekoch smerom k ďalšiemu míľniku, a to najmä:

  • k exaflopovým superpočítačom, ktoré dokážu vykonať viac ako miliardu miliárd (1018) operácií za sekundu,
  • ku kvantovým počítačom a hybridným počítačom, ktoré kombinujú prvky kvantovej a klasickej výpočtovej techniky a dokážu vykonávať operácie, ktoré v súčasnosti nedokáže vykonávať žiadny superpočítač.

Spoločný podnik EuroHPC sprístupní existujúce európske superpočítačové a kvantové výpočtové zdroje všetkým používateľom v celej Európe vrátane verejného sektora a priemyselných používateľov, a to najmä malým a stredným podnikom (MSP) bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

O novom rozpočte sa v súčasnosti rokuje – podpora bude čerpaná z programov Horizont Európa, Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy.

Ďalšie kroky

Nové nariadenie o spoločnom podniku EuroHPC bolo navrhnuté pre prijatie Radou EÚ. Prípravy na pokračovanie činností spoločného podniku od roku 2021 už prebiehajú: napríklad bolo vybraných 20 projektov na vývoj inovačných aplikácií a služieb HPC.

Viac informácií: