SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová výzva na prekladanie nápadov pre partnerstvá v oblasti letectva

Aktualita

Výzva na predloženie nápadov alebo prejavenie záujmu ako potenciálneho člena je určená všetkým zainteresovaným stranám, ktoré môžu poskytnúť transformačné nápady/koncepcie, prispieť k cieľom EÚ v oblasti Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) a vyjadriť svoj zámer spolu investovať do programu a jeho hlavných demonštračných platforiem s cieľom zvýšiť dopad navrhovaného spoločného podniku v oblasti čistej leteckej dopravy (Partnership on Clean Aviation).

Cieľom partnerstva v oblasti čistej leteckej dopravy, ktorého fungovanie sa predpokladá v rámci programu Horizon Europe vo forme spoločného podniku, je urýchliť vývoj a demonštráciu integrovaných leteckých technológií smerom k dekarbonizácii a zároveň zaručiť ich bezpečnosť a ochranu. Partnerstvo má pomôcť zvýšiť zameranie na dosiahnutie cieľov trvalej udržateľnosti, využívanie technológií šetrných k životnému prostrediu a dosiahnuť zapojenie nových zainteresovaných strán v oblasti elektrifikácie a digitalizácie.

Žiadatelia musia predložiť svoje návrhy do 30. novembra 2020.

Všetky potrebné informácie sú dostupné tu.