SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová verzia správy o súlade a synergiách budúcich európskych partnerstiev

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 18. júna 2020 zverejnila Európska komisia návrh správy o súlade a synergiách kandidátov na budúce európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií v rámci programu Horizon Europe. Ide o v poradí tretiu verziu návrhu, v ktorej sa zohľadňujú vstupy útvarov Komisie, ktoré sú zapojené do prípravy budúcich európskych partnerstiev. 

Budúce európske partnerstvá sa musia koordinovať s ostatnými relevantnými iniciatívami v oblasti výskumu a inovácií a zároveň aj medzi nimi navzájom. Tieto aspekty je potrebné zohľadniť v modeloch riadenia a spoločných akciách partnerstiev.

Cieľom tohto dokumentu je ďalej usmerňovať a formovať prebiehajúcu prácu v oblasti súladu a synergií partnerstiev. Na základe doterajších vstupov od kandidátskych partnerstiev poskytuje prehľad o plánovanej spolupráci s inými partnerstvami a synergiách s inými programami na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Upozorňujeme, že dokument zatiaľ neobsahuje vstupy pochádzajúce od znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT KIC). Ich príspevky budú zahrnuté do ďalšej verzie dokumentu.

Úlohou tohto postupu je vytvoriť spoločné chápanie operačného súladu a synergií a zabezpečiť, aby boli v plnej miere zohľadnené v ďalších krokoch prípravy.

Celú správu si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie informácie o príprave programu Horizon Europe nájdete v našej sekcii tu.

Viac informácií: