SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová vedecká služba pre biodiverzitu

Aktualita

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nové vedecké poznatky vznikajú každý deň. Často však nie sú dostupné v správnom čase a v správnej forme na to, aby ich mohli tvorcovia politík a koncoví používatelia použiť. EÚ preto zriaďuje špecializovanú vedeckú službu, ktorá bude rozhodovacím orgánom poskytovať rôzne aktuálne možnosti tvorby politiky v oblasti biodiverzity založené práve na výskume.

Po zriadení vedeckej služby – vedeckého piliera znalostného centra pre biodiverzitu (KCBD) – v rámci programu Horizon Europe, bude služba poskytovať podporu všetkým orgánom zapojeným do vykonávania a riadenia Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 (EU Biodiversity strategy).

Pomocou využívania a dopĺňania už existujúcich vedecko-politických iniciatív, sa má vedecká služba stať hlavným mechanizmom EÚ na podporu dynamického dialógu medzi vedou a politikou s cieľom systematicky integrovať výskum a inovácie do tvorby, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky EÚ v oblasti biodiverzity prostredníctvom KCBD.

Ako bude vedecká služba fungovať v praxi? Môže zastávať úlohu hlavného vstupného bodu, ktorý spája európsky výskum s tvorbou politiky v oblasti biodiverzity na rôznych úrovniach, či navrhovanie politických možností na základe dostupných výsledkov výskumu a mnoho ďalšieho.

Pracovný program 2021-22 programu Horizon Europe (2021-2027) obsahuje výzvu na zriadenie tejto vedeckej služby. Uzávierka tejto výzvy je 6. októbra 2021. Viac informácií o výzve nájdete tu.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Informačný materiál si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 13.9.2021, slord