SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová spolupráca medzi ERC a Indiou

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Medzinárodná spolupráca

Dňa 28. novembra 2020 bola spustená nová iniciatíva medzi Európskou radou pre výskum (European Research Council, ERC) a Indiou k podpore spolupráce vo výskume s názvom „Implementing Arrangement“.

Táto iniciatíva, ktorá je už 15. medzinárodnou dohodou  ERC svojho druhu, má za cieľ povzbudiť špičkových vedcov financovaných Indickou radou pre výskum sociálnych vied (Indian Council of Social Science Research, ICSSR), aby sa dočasne pripojili k výskumným tímom ERC v Európe.

Jedná sa o prvú schému, ktoré sa zaoberá výskumom v oblasti sociálnych a humanitných vied. Táto iniciatíva je súčasťou globálnej stratégie ERC, ktorej cieľom je vytvoriť z Európy centrum pre talentovaných výskumníkov.

Viac informácií nájdete tu.