SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová publikácia: Viac hláv, viac rozumu: Prečo sa zapájať do rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Blíži sa koniec roka 2020 a s ním aj koniec programu Horizont 2020, ktorý bol doteraz najvýznamnejším programom financujúcim projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v období 2014-2020. Už čoskoro, 1. januára 2021, bude oficiálne spustený 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe. Prvé výzvy nového programu môžeme očakávať približne v apríli 2021.

Pri tejto príležitosti pripravila kancelária SLORD novú publikáciu s názvom „Viac hláv, viac rozumu: Prečo sa zapájať do rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Jej cieľom je predovšetkým motivovať a povzbudiť slovenskú výskumno-inovačnú komunitu k aktívnemu zapájaniu sa do výziev a aktivít nového programu.

Prečo je publikácia potrebná?

V súvislosti s koncom programu Horizont 2020 konštatujeme, že Slovenská republika naďalej zostáva medzi štátmi, ktoré z rámcového programu čerpajú omnoho menej, ako by vyžadovala veľkosť jej ekonomiky, kapacít a potenciálu. Aj v slovenských podmienkach sa ale uspieť dá, o čom svedčia mnohé príklady slovenských výskumných organizácií z verejnej aj súkromnej sféry, ako aj výnimočných jednotlivcov.

Pre koho je publikácia určená?

Pokiaľ ste si niekedy kládli otázku, prečo a či má zmysel vynakladať svoje úsilie a zdroje na účasť v rámcovom programe, táto publikácie je práve pre Vás.

Publikácia totiž tentokrát neposkytuje návod „ako“ sa úspešne zapojiť do rámcového programu, ale odpovedá na otázku, „prečo“ sa oplatí investovať svoje úsilie a zdroje práve do účasti v tomto programe, a to aj napriek všeobecne známym existujúcim bariéram. Pozorný čitateľ v nej nájde aj niekoľko tipov, ako zvýšiť svoj kooperačný potenciál a dosiahnuť úspech v európskych projektoch.

Čo všetko sa v publikácii dočítate?

  • objavíte alebo si pripomeniete princíp fungovania a typické črty priamo riadených programov EÚ, akým je aj rámcový program EÚ pre výskum a inovácie;
  • obzriete sa do minulosti a ponoríte sa do kontextu vzniku a vývoja rámcového programu, ako aj Európskeho výskumného priestoru;
  • prejdete si všetky neopomenuteľné prínosy rámcového programu, ktoré sú koncipované v rámci 6 krátkych kapitol;
  • pripomeniete si dôležitosť toho, že okrem kvalitného výskumu a inovácií je hlavným predpokladom pre účasť v programe budovanie si kvalitnej siete medzinárodných kontaktov;
  • uistíte sa, že sieť Národných kontaktných bodov (NCP) a Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Vám budú aj v nasledujúcom programovom období ponúkať bezplatné služby a podporu pri zapájaní sa do rámcového programu.

Publikáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Prajeme Vám príjemné čítanie a pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu najbližších.

Tím SLORD