SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

New Action Group (AG) applications – European Innovation Partnership (EIP) on Water

Aktualita

Výzva na predkladanie návrhov bude otvorená od 5.novembra 2014 do 31.januára 2015.

Viac informácií, smernicu pre aplikáciu a možnosť poslania návrhu nájdete tu.