SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Návrhy na rozšírenie Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Aktualita

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie

V rámci posledných výziev programu Horizont 2020 bolo predložených desať návrhov na implementáciu Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud, EOSC). Výzvy s uzávierkou 18. júna 2020 a celkovým rozpočtom 64,9 milióna EUR boli zamerané na konsolidáciu, rozšírenie a zvýšenie ponuky služieb portálu EOSC.

Jeden z desiatich návrhov bol predložený na základe výzvy INFRAEOSC-03-2020 s cieľom posilniť portál EOSC, zlepšiť prístup ku kombinovateľným a spoľahlivým službám, prilákať nových používateľov a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť portálu. Zvyšných deväť návrhov predložených na základe výzvy INFRAEOSC-07-2020 malo za cieľ rozšíriť poskytovanie služieb umožňujúcich výskum prostredníctvom portálu EOSC z celej škály vnútroštátnych, regionálnych a inštitucionálnych verejných infraštruktúr v Európe.

Spustenie nových projektov sa očakáva najneskôr v januári 2021, po vyhodnotení prebiehajúcom v nasledujúcich mesiacoch.

Celý článok nájdete tu.

Viac informácií: